CIA - szpiegujemy dla kultury


Idź do treści

Menu główne:


2011-2012

Projekty > Myśl w ruchu

MYŚL W RUCHU

Program Instytutu Muzyki i Tańca ,,Myśl w ruchu” - to wielopoziomowy projekt edukacyjny z dziedziny tańca przekazujący wiedzę na temat nowych możliwości kreacji w tej formie sztuki. Miał na celu otworzyć dzieci i młodzież na inne formy komunikacji, zapoznając z pozawerbalnym językiem tańca. Program tanecznych form aktywności ruchowej, jako propozycja rozwijania wielokierunkowych zainteresowań wśród młodych ludzi.
Dzieci zapoznały się z takimi technikami tańca jak: improwizacja, hip – hop oraz taniec jazzowy, butoh, a także mieli okazję posłuchać wykładów o ruchu, teatrze tańca, technikach wschodnich pracy z ciałem.

Realizacja programu: opierała się na zajęciach tanecznych prowadzonych pod okiem wybitnych choreografów, przy współpracy z artystami uprawiającymi inne dziedziny sztuki . W terminie od lutego do czerwca odbywały się warsztaty w kilku wybranych szkołach i centrach sztuki. Dzieci i młodzież przygotowały pokazy oparte na ruchu z elementami muzyki, wizualizacji i performance art. Projekt niniejszy adresowany był do młodych ludzi zainteresowanych sztuką i własnym twórczym rozwojem.

Zajęcia prowadzone były min: z uczniami Szkoły Podstawowej nr 67, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym nr 10, ze Szkołą Podstawową nr 45, z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II stopnia, z dziećmi z Rodzinnego Domu Dziecka nr 11, z podopiecznymi Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Monar i z uczniami wrocławskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.I EDYCJAII EDYCJA

Home | CIA | Dzieje się | Zajęcia | Projekty | Usługi | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:

  • 2011-2012
  • 2014

Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław Tęczowa 79/81 cia@cia.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego