CIA - szpiegujemy dla kultury


Idź do treści

Menu główne:


2014

Projekty > Myśl w ruchu

TWÓRCZA DYSPOZYCJA

Program ,,Twórcza dyspozycja“ umożliwi młodzieży poznanie i edukację w dziedzinie tańca, w szczególności osobom, które nie miały takiej możliwości. Rolą projektu będzie zachęcenie uczestników do wyrażania swoich kreatywnych wizji, postaw etycznych wobec rzeczywistości w rożnych jej aspektach: tożsamości i różnorodności, wspólnotowego zaangażowania a przede wszystkim wartości bezpośredniego, osobistego doświadczenia w procesie poznawania środowiska i drugiego człowieka.

Program opiera się na analizie ważnych artefaktów, które stanowiłyby pretekst do podjęcia artystycznej dyskusji, tłumaczącej różnice w percepcji rzeczywistości, wierzeń, tradycji, zachowań i postaw moralnych. Partycypacyjny charakter realizacji etiud, improwizacji oznacza, że tematy, scenariusz będą pochodziły od grupy, choreograf będzie osobą wspierającą w tym procesie. Warsztaty taneczne na równi koncentrować się będą na nauce podstaw techniki tańca współczesnego, jazzu, modern oraz nowoczesnych form tańca, improwizacji, kompozycji, używania ciała i ruchu jako środka ekspresji zarówno osobistej jak i scenicznej.
Wykorzystane zostaną elementy tańca, gdzie celem będzie zapoznanie uczestników z podstawami techniki opartej nie tylko na nauce formy i wybranych sekwencji, ale przede wszystkim zasad operowania ciałem w tańcu, jakości ruchu. Równoważną częścią zajęć będą zadania improwizacyjne (indywidualne, w parach i grupach), kompozycji scenicznej, proste zadania aktorskie (ruchowe), zadania integrujące grupę (poszukiwanie wspólnego rytmu grupy, języka ruchowego), nauki słuchania i odbierania oraz nadawania komunikatów ruchowych, a także poszukiwania własnego języka ruchowego, własnych preferencji i możliwości.

Uczestnikami warsztatów, pokazów spektakli, wykładów będzie młodzież w większości zagrożona wykluczeniem społecznym min: z ośrodków socjoterapii, ośrodków szkolno - wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, Ośrodka MONAR. Dzięki doświadczeniu w pracy z tą grupą docelową, liczymy na to, że uda nam się usprawnić funkcjonowanie społeczne uczestników programu, zniwelować deficyty w sferze emocjonalnej, otworzyć na nowe horyzonty myślowe. Tworzenie poprzez gest, ruch, indywidualnej opowieści o sobie samym uruchamia podświadomość, pozwala uzmysławiać sobie przeszłe doświadczenia, ponownie je analizować. Jest to jedna z możliwych dróg samopoznania, oswojenia traumatyzujących doznań, a więc także stanowi punkt wyjścia do działań naprawczych. Większość ludzi biorących udział w programie ma problemy z dostosowaniem społecznym, dlatego ważnym aspektem twórczej pracy jest także optymalizacja szans rozwojowych. Po zakończeniu edycji projektu jego uczestnicy będą mieli możliwość dalszego uczestnictwa zarówno w twórczych, zajęciach tanecznych, jak i spektaklach tanecznych, performance'ach realizowanych regularnie na scenie Centrum Inicjatyw Artystycznych, w BF Impart 2016. Chcielibyśmy zachęcić i zaangażować ludzi do stałego i regularnego uczestnictwa w działaniach artystycznychProgram Instytutu Muzyki i Tańca ,,Twórcza dyspozycja“ będzie realizowany we Wrocławiu, w okresie III - XI 2014r.

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą odbędą się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10 i w Centrum Inicjatyw Artystycznych.Uczestnicy projektu zapoznają się z takimi technikami tańca jak:
improwizacja, jazz dance, taniec współczesny, improwizacja kontaktowa. Zajęcia odbywać się będą w 4 grupach warsztatowych.

W ramach projektu odbędą się także
wykłady o ruchu, tańcu przygotowane przez Magdalenę Zamorską. Tematyka: o sztuce ruchu, artystach, muzyce, tańcu, estetyce przestrzeni publicznej, stylach, technikach tanecznych.

Uczestnicy programu będą również mieli okazję obejrzeć
spektakle taneczne prezentowane w centrach sztuki we Wrocławiu. / Centrum Sztuki Impart, Centrum Inicjatyw Artystycznych/ .

Podsumowaniem zajęć tanecznych będą
pokazy po warsztatowe realizowane dla publiczności w Centrum Inicjatyw Artystycznych - 23.11.2014

W programie pokazów znajdą się :

  • PREZENTACJE INSTALACJI PERFORMATYWNO – RUCHOWEJ ,,DADA”

Etiudy ruchowe, performance z wykorzystaniem awangardowych wierszy i sztuk z nurtu Dada (wiersze i sztuki Kurta Shwittersa), oraz nowojorskiej awangardy poetyckiej (Kenneth Koch, Frank o'Hara) i innych dzieł, krótkich form literatury awangardowej.
Przygotowanie: Darek Orwat, Maciej Kużmiński, Kacper Lipiński, Jakub Gontarski

  • POKAZY ETIUD RUCHOWYCH, IMPROWIZACJI TANECZNO - MUZYCZNYCH INSPIROWANYCH TWÓRCZOŚCIĄ JOHN'A CAGE'A.

Przygotowanie: Ewa Staroń, Edyta Kamińska, Piotr Michałowski


Aktualności na blogu projektowym : http://myslwruchu2014.blogspot.com/
Zapraszamy do śledzenia :-)


projekt „Twórcza dyspozycja” zostal zrealizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu MYŚL W RUCHU 2014,

Home | CIA | Dzieje się | Zajęcia | Projekty | Usługi | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:


Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław Tęczowa 79/81 cia@cia.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego