CIA - szpiegujemy dla kultury


Idź do treści

Menu główne:


formularz

Zajęcia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA ZAJĘĆ
1. Imię i nazwisko uczestnika zajęć


2. Rodzaj wybranych zajęć (wg grafiku)


3. Adres zamieszkania


4. Adres e-mail


5. Telefon kontaktowy uczestnika zajęć i rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)


6. Data urodzenia


7. Skąd dowiedział się Pan/Pani o Centrum Inicjatyw Artystycznych?*


8. Dlaczego chce Pan/Pani uczęszczać na wybrane zajęcia?*


9. Akceptuję warunki regulaminu Centrum Inicjatyw Artystycznych

................................................................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych przez Centrum Inicjatyw Artystycznych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883). Powyższe dane nie zostaną udostępnione ani przekazane osobom trzecim.Podpis Uczestnika/rodzica/opiekuna i data

Home | CIA | Dzieje się | Zajęcia | Projekty | Usługi | Kontakt | Mapa witryny


Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław Tęczowa 79/81 cia@cia.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego