Gdziekolwiek bedziesz 2020/21 - Centrum Inicjatyw Artystycznych

Przejdź do treści

Menu główne:

Gdziekolwiek bedziesz 2020/21

Projekty
Potrzeba realizacji cyklu widowisk promujących twórczość polskich artystów wśród najstarszych mieszkańców Wrocławia skupiona będzie głównie wokół osób po 60 r.ż. wykluczonych z życia publicznego oraz artystycznego z wielu powodów. Wśród nich możemy wskazać problem ubóstwa zarówno tego skrajnego, jak i sytuacji otrzymywania zasiłku czy emerytury, które jedynie pozwalają na przeżycie. Zadanie opisywane w ofercie realizowane będzie nieodpłatnie, co pozwoli na włączenie osób ubogich w życie kulturalne, co jest wymierną wartością. Kolejnym z powodów determinujących potrzebę realizacji zadania jest wykluczenie ze względu na przynależność, wywodzenie się odbiorców zadania z pewnych środowisk. Przede wszystkim należy wskazać środowiska patologiczne, ale także takie , jak rodziny , w których pomimo względnie dobrej sytuacji ekonomicznej, nie pielęgnuje się wartości kulturalnych, a członkowie takich społeczności nie edukują się w tym zakresie. Status quo dopełnia fakt, że znaczna większość wydarzeń kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym realizowana jest w obiektach, które dla osób wykluczonych są niedostępne po pierwsze z powodu odpłatności takich wydarzeń, po drugie ze względu na wewnętrzne poczucie wyalienowania tych osób. Osoba starsza, samotna, wykluczona, niedoświadczona w obcowaniu z kulturą, w obiektach takich, jak Narodowe Forum Muzyki, Opera Wrocławska, teatry, w tym muzyczne, czuje się nierzadko niedopasowaną do miejsca, przez co wydaje jej się, że sztuka sama w sobie nie jest dla niej przeznaczona. Pomimo kampanii takich obiektów, nastawionych na tworzenie wizerunku tych miejsc, jako otwartych społecznie - w dalszym ciągu znaczna część wrocławian pozostaje obojętna na ofertę takich instytucji. Wydaje się zasadnym podjęcie wysiłku bezpośredniego wyjścia do takich osób i realizacji zadań na ich terenach lub miejscach, które jednoznacznie nie kojarzą się z kulturą wysoką. Małymi krokami, w środowisku bardziej dla osób wykluczonych po 60 r. ż. przyjaznym, można włączać takie społeczności w proces obcowania z kulturą. Dodatkowo wyjście ze ścisłego centrum Wrocławia i realizacja zadania bezpośrednio na terenach osiedli, na których mieszkają uczestnicy grupy docelowej pozytywnie wpływają na wizerunek tych osiedli oraz integrują zamieszkującą je społeczność. Realizacja zadania na osiedlach wzbogaci życie najstarszych ich mieszkańców, którzy spojrzą na kulturę, jak na codzienną potrzebę. Nie od święta. Jednocześnie poziom artystyczny wydarzeń pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Do przygotowania widowisk zostaną wykorzystane teksty piosenek artystów takich, jak: Kalina Jędrusik, Marek Grechuta, Leopold Kozłowski, Hanka Ordonówna czy inni.

  • 29.11.2020, godz.17.00
Centrum na Przedmieściu
Prądzyńskiego 39A
wstęp wolny

Gdziekolwiek będziesz ...
spektakl z piosenkami Marka Grechuty
opis:
Historia spektaklu nawiązuje w sposób luźny do wędrówki bohatera Boskiej Komedii Dantego oraz do powieści L.Carrolla ''Alicja po drugiej stronie lustra''. Na bramie piekła (w wizji Dantego) widnieje napis: ''Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie''. Na wrotach do świata wykreowanego w spektaklu inskrypcja brzmiałaby ''Odzyskacie nadzieję, wy, którzy wchodzicie''. Tytułowa Alicja trafia do świata, który wykreował Dante, a towarzyszą jej piosenki Marka Grechuty. Twórczość Grechuty staje się przyczynkiem do odzyskiwania nadziei, dla nas - wykonawców i dla widzów, którzy wraz z nami i Alicją przemierzają krainy piekła po drugiej stronie lustra. Druga strona lustra to przejście do wewnętrznego, alegorycznego i nieuchwytnego, ale pięknego świata. Świata wyobraźni, sztuki, świata wewnątrz nas, gdzie wszystko staje się możliwe, gdzie zawsze możemy się schronić. „W ogrodach pamięci, w pałacu sennych marzeń, tam…” wszystko jest możliwe!
  • 31.10.2020, godz.18.00
Ośrodek Kultury na Ołtaszynie
ze sceną Teatru na Bruku
Pszczelerska 7
wstęp wolny

Serwus Fryderyk !
komedia muzyczna w klimacie przedwojennej Warszawy
opis:
Warszawa, 31 sierpnia 1939 roku . Rzecz dzieje się w teatrzyku Figaro. W garderobie spotykają się wielkie gwiazdy sceny kabaretowej – Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zofia Terné i Stefania Grodzieńska. Biorą udział w próbie. Program reżyseruje Fryderyk Jarosy. Każda z Pań jest / była uwikłana w osobistą relację z Fryderykiem. Co z tego wyniknie ? - wiele zabawnych i absurdalnych sytuacji. Ale o tym przekonajcie się sami.  • 26.09.2020, godz.19.00
Złotnickie Centrum Spotkań
Wielkopolska 7
wstęp wolny

Mayn shtetele - pieśni z getta
musical inspirowany kulturą żydowską
opis:
Bohaterkami spektaklu są żydowskie kobiety. Jest środek wojny. Przyglądamy się codzienności w ciasnych murach jednego z gett, tuż przed jego likwidacją. Kobiety snują przeróżne opowieści o dotychczasowym życiu utrwalonym we wspomnieniach, a także o problemach dnia codziennego, marzeniach, planach. W spektaklu żydowski humor przeplata się ze scenami dramatycznymi. Bohaterkom poza śmiechem i poczuciem wspólnoty towarzyszą cierpienie, strach i niepewność jutra. Kobiety starają się za wszelką cenę nie utracić siły, ducha walki, nadziei. Pieśni towarzyszą trudnym czasom, niosą otuchę. Są częścią naszego wspólnego dziedzictwa. Piękne melodie i mądre słowa długo zostają w pamięci widzów. Z wielką przyjemnością zapraszamy do zanurzenia się w ich uniwersalny przekaz. ,,Mayn Shtetele / pieśni z getta jest doskonałym przykładem tego, jak można zrobić przedstawienie, mając naprawdę minimalne środki finansowe i techniczne. Wystarczy wprawnie posługiwać się narzędziami, które szczodrze oferuje sztuka teatralna. Trochę wprawy, pomysłu i kolumna będąca częścią architektury scenicznej za pomocą strużki światła zamienia się w latarnię, a całe miejsce nagle staje się opuszczonym przystankiem, na którym samotna kobieta śpiewa: „Biedni też chcą żyć / Kochać śpiewać śnić / Nie wybiera biedak / Nieba które jest z nim”.

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Wrocław
www.wroclaw.pl
Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław 666533665 cia@cia.wroclaw.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego