CIA - szpiegujemy dla kultury


Idź do treści

Menu główne:


idea

Projekty > Laboratorium ruchu > warsztaty twórczo - ruchowe

C:\Users\CIA\Documents\CIA\tęczowa\architekci ruchu projekt laboratorium.jpg
Error File Open Error

Założeniem programu edukacji twórczej Laboratorium Ruchu jest wspieranie sztuki tanecznej rozumianej jako forma, projekt, propozycja. W taki sposób pielęgnuje się klimat twórczego myślenia i rozwoju. Pokazy, wykłady i spotkania warsztatowe systematycznie poszerzają horyzonty myślowe dotyczące tego, czym może być taniec. Realizacja programu: będzie opierała s ię na warsztatach tanecznych prowadzonych pod okiem choreografów. Młodzież przygotuje pokazy oparte na ruchu z elementami muzyki, wizualizacji i performance art. Uczestnicy zajęć zapoznają się z takimi technikami tańca jak: improwizacja, taniec jazzowy, taniec współczesny a także będą mieli okazję posłuchać wykładów o ruchu, teatrze tańca, technikach wschodnich pracy z ciałem. Etiudy taneczne i improwizacje taneczne, które powstaną w trakcie warsztatów poświęcone będą miastu Wrocław. Miasto to byt społeczny, przestrzeń doświadczana, przeżywana i interpretowana. Miasto to przestrzeń tego, co wspólne, co konstytuuje się pomiędzy jednostkami. Istotne są zmiany zachodzące w planowaniu urbanistycznym, ale co ważne także w mentalności mieszkańców.
Określone miejsca nabierają swojej tożsamości, uaktywnia się pamięć i czas teraźniejszy.

Zajęcia prowadzone będą z młodzieżą: ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10, z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, z MONARU, oraz z rodzinnych domów dziecka działających we Wrocławiu. Taniec – jako żywotna forma sztuki w nowoczesnym społeczeństwie – karmi się różnorodnością swych form. Ciągle ewoluuje i otwiera nowe pokłady percepcji, stwarza możliwości bezpośredniej komunikacji i konfrontacji, pozwala im wejść na swoje terytorium, by wspólnie stworzyć nową rzeczywistość.
Uruchamianie mechanizmów koniecznych do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, oraz rozbudzenie zainteresowań tańcem, wyzwalanie w uczestnikach warsztatów możliwości kreacyjnych to główne priorytety programu edukacyjnego.
Poprzez program Laboratorium ruchu chcemy stworzyć przestrzeń dla świadomego i kreatywnego widza, uodpornionego na standaryzację.

Home | CIA | Dzieje się | Zajęcia | Projekty | Usługi | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:


Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław Tęczowa 79/81 cia@cia.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego