CIA - szpiegujemy dla kultury


Idź do treści

Menu główne:


idea

Projekty > Laboratorium ruchu > opis projektu

LABORATORIUM RUCHU :
Laboratorium ruchu odnosi się do naszej zbiorowej wyobraźni miasta. Działania taneczne, wykłady, akcje performatywne, improwizacje taneczne w przestrzeni miejskiej i spektakle, które zostaną przygotowane w ramach programu na nowo interpretują przeszłość i teraźniejszość Wrocławia, proponują konkretne nowe sposoby podejścia do sztuki ruchu, przestrzeni publicznej, miejskiej choreografii. Program ma na celu także odkrywanie kolejnych obszarów jakie obejmuje współczesna choreografia i teatr tańca, przybliżenie twórczości Piny Bausch i Henryka Tomaszewskiego, dwóch, wielkich osobowości w różny sposób związanych z Wrocławiem. Laboratorium zakłada zbudowanie otwartej platformy dla artystów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, posługujących się wyrazistym językiem artystycznym.


Cele Laboratorium ruchu:
1.Stworzenie możliwości współpracy między instytucjami, stowarzyszeniami, artystami, działającymi we Wrocławiu.
2. Rozwijanie programów nawiązujących do sztuki tańca, propagowanie tańca jako formy wyrazu artystycznego.
3. Rozwój infrastruktury, kształtowanie przestrzeni niezbędnej do pracy tancerzy i choreografów.
4. Zapoznanie się z historią, topografią Wrocławia w kontekście działań tanecznych i projektów choreograficznych.
5. Zaangażowanie instytucji samorządowych w rozwój tańca jako odrębnej sztuki, wskazywanie na taniec jako element skutecznej promocji danego miasta i regionu, wspieranie badań nad tańcem i popularyzacja dyskursów: historycznego i krytycznego.
6.Popularyzacja sztuki ruchu wśród społeczności lokalnych, w tym dzieci i młodzieży.
7. Rozwijanie współpracy z zagranicznymi choreografami.
8. Wzmocnienie dialogu pomiędzy artystami z różnych kultur
9.Zachęcanie do partycypacji w codziennej aktywności kulturalnej,
10. Wspieranie rozwoju widowni sztuki tańca współczesnego, wychowanie świadomego widza i odbiorcy sztuki tanecznej.
11. Poprawa różnorodności, dostępności tańca przyczynkiem do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców miasta w rozwój sztuki ruchu


Wielopoziomowy profil programu stanowi o jego atrakcyjności. Jednocześnie może być narzędziem konsolidacji środowiska tanecznego. Chcemy aktywnie wspierać rozwój lokalnego środowiska tanecznego poprzez zapraszanie uznanych artystów. Uczestnicy spotkań z artystami, prezentacji spektakli, pokazów performance będą mieli okazję poznać twórczość artystów prezentujących rozmaite postawy artystyczne, często inaczej interpretujących podobne zjawiska i terminy. Poznanie tajników ich metod twórczych, różnorodność artystycznych postaw może zaowocować pojawieniem się nowych indywidualności, a młodym ludziom wskazać drogę do samorealizacji. Laboratorium ruchu otwiera nowe kanały komunikacji i zainteresowań. Program ma na celu zapewnienie warunków dla rozwoju nowych definicji rozumienia sztuki, tańca, poszerza zakres słownictwa związanego z ruchem, przekracza jego formalną reprezentację, skupia uwagę na procesie twórczym, rozwija myślenie o ruchu, wskazuje na jego interdyscyplinarny charakter.


Interdyscyplinarność tańca współczesnego daje wyjątkową możliwość jednoczenia sztuk w ramach utworu scenicznego. To najlepsza platforma porozumienia rożnych dziedzin twórczości. Tutaj sztuki wspierają się, mobilizują, uzupełniają, a zarazem tworzą niepowtarzalną jedność.
Realizacja projektu pozwoli na promocję wielu fascynujących zjawisk w różnych zakątkach Dolnego Śląska i aktywizację lokalnej społeczności we współpracy z zaproszonymi gośćmi.

Home | CIA | Dzieje się | Zajęcia | Projekty | Usługi | Kontakt | Mapa witryny


Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław Tęczowa 79/81 cia@cia.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego