Gdziekolwiek bedziesz 2022 - Centrum Inicjatyw Artystycznych

Przejdź do treści

Menu główne:

Gdziekolwiek bedziesz 2022

Projekty
Potrzeba realizacji cyklu widowisk promujących twórczość polskich artystów wśród najstarszych mieszkańców Wrocławia skupiona będzie głównie wokół osób po 60 r.ż. wykluczonych z życia publicznego oraz artystycznego z wielu powodów. Wśród nich możemy wskazać problem ubóstwa zarówno tego skrajnego, jak i sytuacji otrzymywania zasiłku czy emerytury, które jedynie pozwalają na przeżycie. Zadanie opisywane w ofercie realizowane będzie nieodpłatnie, co pozwoli na włączenie osób ubogich w życie kulturalne, co jest wymierną wartością. Kolejnym z powodów determinujących potrzebę realizacji zadania jest wykluczenie ze względu na przynależność, wywodzenie się odbiorców zadania z pewnych środowisk. Przede wszystkim należy wskazać środowiska patologiczne, ale także takie , jak rodziny , w których pomimo względnie dobrej sytuacji ekonomicznej, nie pielęgnuje się wartości kulturalnych, a członkowie takich społeczności nie edukują się w tym zakresie. Status quo dopełnia fakt, że znaczna większość wydarzeń kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym realizowana jest w obiektach, które dla osób wykluczonych są niedostępne po pierwsze z powodu odpłatności takich wydarzeń, po drugie ze względu na wewnętrzne poczucie wyalienowania tych osób. Osoba starsza, samotna, wykluczona, niedoświadczona w obcowaniu z kulturą, w obiektach takich, jak Narodowe Forum Muzyki, Opera Wrocławska, teatry, w tym muzyczne, czuje się nierzadko niedopasowaną do miejsca, przez co wydaje jej się, że sztuka sama w sobie nie jest dla niej przeznaczona. Pomimo kampanii takich obiektów, nastawionych na tworzenie wizerunku tych miejsc, jako otwartych społecznie - w dalszym ciągu znaczna część wrocławian pozostaje obojętna na ofertę takich instytucji. Wydaje się zasadnym podjęcie wysiłku bezpośredniego wyjścia do takich osób i realizacji zadań na ich terenach lub miejscach, które jednoznacznie nie kojarzą się z kulturą wysoką. Małymi krokami, w środowisku bardziej dla osób wykluczonych po 60 r. ż. przyjaznym, można włączać takie społeczności w proces obcowania z kulturą. Dodatkowo wyjście ze ścisłego centrum Wrocławia i realizacja zadania bezpośrednio na terenach osiedli, na których mieszkają uczestnicy grupy docelowej pozytywnie wpływają na wizerunek tych osiedli oraz integrują zamieszkującą je społeczność. Realizacja zadania na osiedlach wzbogaci życie najstarszych ich mieszkańców, którzy spojrzą na kulturę, jak na codzienną potrzebę. Nie od święta. Jednocześnie poziom artystyczny wydarzeń pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Do przygotowania widowisk zostaną wykorzystane teksty piosenek artystów takich, jak: Kalina Jędrusik, Marek Grechuta, Leopold Kozłowski, Hanka Ordonówna czy inni.
  • 10.04.2022, godz. 19.00
CAL na Ołtaszynie, ze Sceną Teatru Na Bruku
ul Pszczelarska 7
wstęp wolny


Karuzela z madonnami - JEJ PORTRET
spektakl z piosenkami Ewy Demarczyk

opis:
Spektakl portret Ewy Demarczyk będzie miał strukturę eklektyczną, złożoną z wielu chronologicznie ułożonych i związanych ze sobą warstw: muzycznej, wizualnej (filmowej, paradokumentalnej) i teatralnej (tekstowej, ruchowej i tanecznej). Projekcja video przenikać się będzie z żywym planem, a teatr ze sztuką abstrakcji.
Fragmenty opinii, wywiadów i rozmów stworzą wraz z piosenkami Ewy i jej charakterystycznym emploi szkielet, na którym umieszczone zostaną zdarzenia z życia artystki i towarzyszące im emocje, napięcie, nastrój.
Zamknięte w formie różnowymiarowego kolażu dzieło ukaże wiele postaci, pod którymi kryła się Demarczyca, Czarny Anioł - pieśniarka, Polka, olśniewająca, charyzmatyczna, lojalna, odważna, bezkompromisową, niezwykle utalentowana, trudna, zaborcza, złośliwa, gniewna, wybuchowa, samotna, rozgoryczona, smutna, nadwrażliwa ...
Jaka była naprawdę ? - Nie wiemy.
Twierdziła, że jej życie ściśle korespondowało z poezją, którą śpiewała na scenie, a wyraz utworów i kształt koncertów związane były że sztuką i z codziennością. Że powinnością artysty. jest zapełnianie widowni publicznością (co z sukcesem realizowała) i że ma prawo do ochrony siebie i prywatności (o co wielu z nas ma żal).
Odeszła nagle, do końca dbając o swoje tajemnice, pozostawiając nierozwiązane zagadki i wielość znaków zapytania. Panna, Madonna - legenda tych lat.
Spektakl zachowuje chronologię zdarzeń w życiu artystki w latach 1960-68, choć posiłkuje się różnego pochodzenia informacjami rozpowszechnianymi zarówno przez Demarczyk, jej bliskich, kolegów z branży, ale również media. Zastosowana została także pasująca do kształtu widowiska licentia poetica.
Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Wrocław
www.wroclaw.pl
Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław 666533665 cia@cia.wroclaw.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego